Hva er

Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund

 

Norske Torv- og Jordprodusenters Bransjeforbund er en norsk sammenslutning hovedsakelig av torvprodusenter og videreforedlere av torvprodukter.

 

Bransjeforbundet ble etablert i 1984 og har i dag 12 medlemmer.

 

Formålet er å arbeide til beste for norsk torv- og jordproduksjon ved faglig informasjon,felles henvendelser til myndighetene, markedsmessige analyser og på annen måte som styret finner tjenlig.

 

Vi arbeider også for en miljørettet tilbakeføring av brukte myrarealer.

 

Se gjerne «Siste Nytt» for å se hva som skjer i torvbransjen.

Bransjeforbundet er opptatt av å ha kontakt med museene som viser utviklingen og tar vare på gammelt utstyr:

 • Våler Torvdriftsmuseum

   

  Våler torvdriftsmuseum har røtter tilbake til torvskolen som Det norske myrselskap opprettet i Våler i 1918, og viser utviklingen fra tidligere tiders torvdrift til moderne torvdrift

   

  Våler Torvdriftsmuseum,

  2436 Våler i Solør

   

  web: digitaltmuseum.no

   

 • Norsk myrmuseum

   

  Norsk myrmuseum er et moderne museum med tema myrdyrking, torvdrift, bureising og myrnatur. Museet holder til i fjøset på Moldstad forsøksgård - i grønne og naturskjønne omgivelser midt på Smøla!

   

  Norsk myrmuseum, Smøla

   

  web: nordmore.museum.no

   

 • Torvstrøfabrikken

   

  Torvstrøfabrikken ble bygd i 1896 og var i drift fram til 1967. Den ble gjenåpnet som museum i 1989. Maskineriet drives av en engelsk mobil dampmaskin (lokomobil) fra 1907. Kraften overføres via balatareimer til en hovedaksling som igjen driver autentiske torvpresser, torvriver m.m.

   

  Torvstrøfabrikken, Birkenes bygdemuseum,

  Tveide, 4770 Birkeland

   

Styret i NT&J

Styreleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Varamann:

Torleif Tollersrud

Ragnar Kallak

Christian Kjøniksen

Cato Wangen

 

Nittedal Torvindustri AS

Kallak Torvstrøfabrikk

Nordic Garden AS

Andøytorv AS

Kontaktperson for Forbundet er:

Torleif Tollersrud

tlf: 901 29 182

E-post: post@torvprodusenter.no

medlemmer

 

 • Andøytorv AS

   

  Andøytorv AS

  Kvalnes

  8485 Dverber

   

  Tlf.:76 14 43 00

  Fax: 76 14 43 01

  Mobil: 41 60 48 49

   

  E-post: firmapost@andoytorv.no

  web: andoytorv.no

   

  Produserer naturtorv, veksttorv og jordblandinger.

   

 • Bergene Holm AS

   

  Bergene Holm AS

  Pb. 2060 Stubberød

  3525 Larvik

   

  Tlf. 33 15 66 66

  Fax: 33 15 66 62

   

  E-post: firmapost@bergeneholm.no

  web: bergeneholm.no

   

  Produserer bark og torvtak.

   

 • Degernes Torvstrøfabrikk AS

  post@degernestorv.no

   

   

  Degernes Torvstrøfabrikk AS

  1892 Degernes

   

  Tlf. 69 22 98 26

  Fax 69 22 99 20

   

  E-posto

   

  Produserer spesialtorv,veksttorv , naturtorv etc.

   

 • Fossli AS

   

  Fossli AS

   

  FOSSLI as

  Adresse: 7633 Frosta

   

  Tlf.74 80 84 00

  Fax 74 80 84 01

  Mobil 975 92 770

   

  E-post: kirsten.fossli@fossli.no

  web: fossli.no

   

  Produserer torvtak – blomsterjord –og diverse produkter.

   

 • Hasselfors Garden AS

   

  Hasselfors Garden AS

  Karoline Kristiansensvei 1

  0661 Oslo

   

  Tlf: 76 14 43 10

   

  E-post: kundesenter@hasselforsgarden.no

  web: hasselforsgarden.no

   

 • Herremyr Gård AS

   

  Herremyr Gård AS

  Adresse: 2150 Årnes

   

  Tlf. 63 90 95 05 Fax 63 90 24 95

  Mobil 92 23 56 06

   

  E-post: magnus@herremyrgaard.no

  web: herremyrgaard.no

   

  Produserer jord og torvprodukter.

   

 • Kallak Torvstrøfabrikk

   

  Kallak Torvstrøfabrikk

  1860 Trøgstad

   

  Tlf . 69 82 77 67

  Fax : 69 82 67 97

  Mobil 92 22 82 33

   

  E-post: rakallak@frisurf.no

  web: kallaktorv.no

   

  Produserer veksttorv, blomsterjord torvtak, hengende hage, spesialstrø for hest.

   

 • Nittedal Torvindustri AS

   

  Nittedal torvindustri a.s

  Bjørkåsen, Væssiavegen 1350

  N-2266 Arneberg

   

  tlf: +47 62 95 58 20

   

  E-post: firmapost@nittedal-torvindustri.no

  web: nittedal-torvindustri.no

   

 • Myrstrand Torvfabrikk

   

  MYRSTRAND TORVFABRIKK

  Adresse: 2436 Våler i Solør

   

  Tlf.62 42 37 92

  Fax 62 42 17 63

  Mobil 90 52 27 39

   

  E-post: august-e@online.no

   

 • Nordic Garden AS

   

  NORDIC GARDEN AS

  Adresse: Borgeskogen 4, 3160 Stokke

   

  Tlf. 33 38 18 10

   

  E-post: firmapost@nordicgarden.no

  web: nordicgarden.no

   

 • Tiur’n Konsulenttjenester AS

   

  TIUR'N KONSULENTTJENESTER

  Adresse: Jaren, 2211 Kongsvinger

   

  Mobil 92 21 45 95 Fax: 62 82 12 49

   

  E-post: hans.ording@tiurn.no

   

 • Tjerbo Torvfabrikk AS

   

  TJERBO TORVFABRIKK AS

  Adresse: 1890 Rakkestad

   

  Tlf.69 22 70 50

  Fax 69 22 70 51

  Mobil 90 84 10 18

   

  E-post: epost@tjerbo.no

  web: tjerbo.no

   

Slik kontakter du oss

Norske Torv- og Jordprodusenters bransjeforbund

Att: Torleif Tollersrud

Væssiavegen 1350

2266 Arneberg

 

Telefon 901 29 182

 

E-post: post@torvprodusenter.no

NORSKE TORV- OG JORDPRODUSENTERS BRANSJEFORBUND

Styreleder:

Styremedlem:

Styremedlem:

Varamann:

Torleif Tollersrud

Ragnar Kallak

Christian Kjøniksen

Cato Wangen

 

Nittedal Torvindustri AS

 

Nordic Garden AS

Andøytorv AS

Slik kontakter du oss

Norske Torv- og Jordprodusenters bransjeforbund

Att: Torleif Tollersrud

Væssiavegen 1350

2266 Arneberg

 

Telefon 901 29 182

 

E-post: post@torvprodusenter.no

NORSKE TORV- OG

JORDPRODUSENTERS

BRANSJEFORBUND

Styreleder:

Torleif Tollersrud,

Nittedal Torvindustri AS

 

Styremedlem:

Ragnar Kallak

 

Styremedlem:

Christian Kjøniksen,

Nordic Garden AS

 

Varamann:

Cato Wangen,

Andøytorv AS

NORSKE TORV- OG JORDPRODUSENTERS BRANSJEFORBUND

Medlemmer

Slik kontakter du oss

Norske Torv- og Jordprodusenters bransjeforbund

Att: Torleif Tollersrud

Væssiavegen 1350

2266 Arneberg

 

Telefon 901 29 182

 

E-post: post@torvprodusenter.no